หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทับกฤช ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ : ติดต่อ-สอบถาม 0-5628-9299 ค่ะ
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์  
 
 
 
"ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต
 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
 
วิสัยทัศน์ อบต.ทับกฤช
 
นายสมชาย ปลั่งสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
เป้าประสงค์มีระบบคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน

มีแหล่งท่องเที่ยวและที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่

ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคม และเข้าถึงระบบการศึกษาและสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน เด็ก
และเยาวชน มีการออกกำลังกายมากขึ้น

ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุมชนมีความเข้มแข็ง ห่างไกล
ยาเสพติด สามารถพึ่งพาตนเองได้

ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีการลดปริมาณขยะและกำจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ

องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ประชาชนมี
จิตสำนึกในการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
 

ยุทธศาสตร์
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 
 
ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์ อบต.ทับกฤช
 
 
 
Google Map
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประเมินผลสำรวจ
 
สายตรงปลัด
โทร. 081-973-2565
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60250
โทรศัพท์ : 0-5628-9299,0-5628-9349 โทรสาร : 0-5628-9349 E-mail: saraban@tubkrich.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
จำนวนผู้เข้าชม 14,325,645 เริ่มนับ 28 ก.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
click
สายตรงนายก
โทร : 091-808-8877