หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทับกฤช ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ : ติดต่อ-สอบถาม 0-5628-9299 ค่ะ
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.tubkrich.go.th/org... โครงสร้างองค์กรอยู่ในหน้าเพจหลักของเวปไซด์
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.tubkrich.go.th/sta... https://www.tubkrich.go.th/sta... อยู่ในหน้าหลัก บุคลากรคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.tubkrich.go.th/dut... อยู่ในหัวข้อหลัก  เกี่ยวกับ อบต.  อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.tubkrich.go.th/pro... https://www.tubkrich.go.th/pro... ยู่ในหน้าหลัก แผนแผนพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์อยู่ในหน้า 40-41
เป้าหมาย ตัวชี้วัด อยู่ในหน้า  49-170
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.tubkrich.go.th/con... ข้อมูลการติดต่ออยู่ใน  หน้าหลักของเวปไซด์
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.tubkrich.go.th/pro... กฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ใน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.tubkrich.go.th/new... ข่าวประชาสัมพันธ์ อยู่ใน หน้าหลักข่าวสาร อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.tubkrich.go.th/web... อยู่หน้าเวปไซด์หลัก บริการประชาชนกระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.tubkrich.go.th/hom... https://www.facebook.com/peopl... เวปไซด์ อบต.ทับกฤช
Facebook อยู่ด้านบนขวามือ ของหน้าเวปไซด์หลัก สีฟ้า
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.tubkrich.go.th/pro... https://www.tubkrich.go.th/dnm... https://www.tubkrich.go.th/pro... ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อยู่ในหัวข้อหลัก ระเบียบ หัวข้อ ภายใน อบต. หัวข้อย่อย ประกาศ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.tubkrich.go.th/pro... https://www.tubkrich.go.th/dnm... https://www.tubkrich.go.th/pro... 1.อยู่ใน หัวข้อ แผน หัวข้อย่อย แผนดำเนินงาน ตั้งแต่หน้า 15-60
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.tubkrich.go.th/pro... https://www.tubkrich.go.th/pro... อยู่ใน รายงานรายงานผลการกำกับติดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอยู่ในหน้า 4-5
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงารโครงการอยู่ในหน้า 6-13
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.tubkrich.go.th/pro... https://www.tubkrich.go.th/pro... อยู่ใน หน้าหลัด รายงาน รายงานผลการกำกับติดตาม
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.tubkrich.go.th/pro... คู่มือการปฏิบัติงาน อยู่ใน เกี่ยวกับ อบต.คู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.tubkrich.go.th/ser... คู่มือ หรือมาตราฐานการให้บริการ อยู่ใน บริการประชาชน คู่มือประชาชน
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.tubkrich.go.th/pro... https://www.tubkrich.go.th/pro... สถิติการให้บริการอยู่ใน รายงานสถิติสถิติการให้บริการ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.tubkrich.go.th/pro... อยู่ในหัวข้อหลัก รายงาน รายงานอื่นๆ
o18 E-Service https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... E-service อยู่มุมซ้ายมือล่างสุดของหน้าเพจหลัก
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.tubkrich.go.th/pro... https://www.tubkrich.go.th/new... https://www.tubkrich.go.th/new... แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนพัสดุฯ เกิน 5 แสน อยู่ใน ข่าวสาร อบต.ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนพัสดุประจำปี2566 อยู่ใน  แผนแผนจัดหาพัสดุ
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
  (1)     2   
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำชำระภาษี
 
KNOWLEDGE
 
 
 
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประเมินผลสำรวจ
 
สายตรงปลัด
โทร. 081-973-2565
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60250
โทรศัพท์ : 0-5628-9299,0-5628-9349 โทรสาร : 0-5628-9349 E-mail: saraban@tubkrich.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
จำนวนผู้เข้าชม 13,424,898 เริ่มนับ 28 ก.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
click
สายตรงนายก
โทร : 081-887-9860