หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทับกฤช ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ : ติดต่อ-สอบถาม 0-5628-9299 ค่ะ
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.tubkrich.go.th/org... https://www.tubkrich.go.th/hom... อยู่หน้าเพจเว็บไซต์ของ อบต.ทับกฤช
ในช่องหัวข้อข้อมูลหน่วยงาน/ เกี่ยวกับ อบต./ โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.tubkrich.go.th/sta... https://www.tubkrich.go.th/sta... https://www.tubkrich.go.th/hom... อยู่หน้าเพจเว็บไซต์ของ อบต.ทับกฤช
1. ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง ในช่องหัวข้อบุคลากร/ คณะผู้บริหาร  
2. ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ ในช่องหัวข้อบุคลากร/ หัวหน้าส่วนราชการ  
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.tubkrich.go.th/dut... https://www.tubkrich.go.th/hom... อยู่หน้าเพจเว็บไซต์ของ อบต.ทับกฤช
ในช่องหัวข้อข้อมูลหน่วยงาน/ เกี่ยวกับ อบต./ อำนาจหน้าที่
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.tubkrich.go.th/con... https://www.tubkrich.go.th/hom... อยู่หน้าเพจเว็บไซต์ของ อบต.ทับกฤช
ในช่องหัวข้อข้อมูลหน่วยงาน/ เกี่ยวกับ อบต./ ติดต่อ อบต.
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.tubkrich.go.th/new... https://www.tubkrich.go.th/hom... 1. ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่าง ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อยู่หน้าเพจเว็บไซต์ของ อบต.ทับกฤช ในช่องหัวข้อข่าวสาร/ ข่าวสาร อบต./ ข่าวประชาสัมพันธ์  
2. มีการแสดง QR code แบบวัด EIT ของ อบต.ทับกฤช อยู่บนหน้าแรกในเพจเว็บไซต์ของ อบต.ทับกฤช
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.tubkrich.go.th/hom... https://www.tubkrich.go.th/web... 1. ช่องทางการสอบถามข้อมูลต่างๆ อยู่หน้าเพจเว็บไซต์ของ อบต.ทับกฤช ในช่องหัวข้อบริการประชาชน/ รับเรื่องราวร้องเรียน/ กระดานสนทนา  
2. มีการเชื่อมโยงแสดงช่องทางให้สอบถามข้อมูลต่างๆได้ในช่องทาง Messenger Live chat ของ อบต.ทับกฤช ซึ่งขึ้นอยู่บนหน้าแรกในเพจเว็บไซต์ของ อบต.ทับกฤช (ด้านขวามือ)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.tubkrich.go.th/pro... https://www.tubkrich.go.th/pro... https://www.tubkrich.go.th/hom... อยู่หน้าเพจเว็บไซต์ของ อบต.ทับกฤช
ในช่องหัวข้อแผน/ แผนพัฒนาท้องถิ่น/ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566  
  (1) ยุทธศาสตร์ของ อบต.ทับกฤช  ปรากฏอยู่ในหน้าที่ 29
  (2) เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ อบต.ทับกฤช ปรากฏอยู่ในหน้าที่ 32 - 33  
  (3) ตัวชี้วัดของเป้าหมายแต่ละยุทธศาสตร์ อบต.ทับกฤช ปรากฏอยู่ในหน้าที่ 30 - 31
  (4) แผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.ทับกฤช มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567 ปรากฏอยู่ในหน้าที่ 46 - 199  
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
o13 E-Service https://www.tubkrich.go.th/hom... https://www.tubkrich.go.th/eSe... https://www.tubkrich.go.th/eSe... https://www.youtube.com/watch?... -แสดงอยู่บนหน้าหลักของเว็บไซต์(ตรงกลาง) และ e-service แบบ google from อยู่แถบเมนูซ้ายมือบนหน้าหลักของเว็บไซต์เลื่อนลงมาด้านล่างสุด
- รายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการอยู่ตรงกลางถัดลงมาจากเมนูบริการประชาชนออนไลน์ ที่แสดงอยู่หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตปละประพฤติมิชอบ
 
  (1)     2   
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำชำระภาษี
 
KNOWLEDGE
 
 
 
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประเมินผลสำรวจ
 
สายตรงปลัด
โทร. 081-973-2565
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60250
โทรศัพท์ : 0-5628-9299,0-5628-9349 โทรสาร : 0-5628-9349 E-mail: saraban@tubkrich.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
จำนวนผู้เข้าชม 14,326,374 เริ่มนับ 28 ก.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
click
สายตรงนายก
โทร : 091-808-8877